dimarts, 18 d’octubre de 2016

ABONA'T A LA TEMPORADA DE LA SIMFÒNICA 2016/2017

ABONA'T A LA TEMPORADA DE LA SIMFÒNICA 2016/2017

Aquí teniu la programació i tota la informació dels concerts.
També si vos interessa, podeu consultar l'horari del servei d'autobusos.


dimecres, 5 d’octubre de 2016

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE SESSIÓ 08/16

Aquest ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, a la sala de sessions de l’ajuntament, el dia 6 d’octubre a les 21:00 hores en primera convocatòria o el dia 8 del mateix mes, a la mateixa hora, en segona convocatòria, a l’objecte de tractar el següents assumptes de l’ordre del dia :  1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  2. COMUNICACIONS DE LA BATLIA
  3. INFORME DECRETS BATLIA
  4. EXERCICI DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA
  5. REVOCACIÓ CONVENI MOBLES SA BODEGA
  6. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA GOVERN PLA ECONÒMIC FINANCIER
  7. PRECS I PREGUNTES